EXPRESS MOTORS

Ffordd Llyfni Road, Penygroes, Caernarfon.  Gwynedd.  LL54 6ND

t: 01286 881 108 ~ f: 01286 882 331

info@expressmotors

www.expressmotors.co.uk

Facebook ~ Twitter - @express_motors

 
     
 

Home | Bus Timetables | Blackpool Weekends | Bus Service Alerts | Coaching & Private Hire | Contact us | Everton | Express Motors Commercials | Job Opportunities | News

 
     
 

BUS SERVICE ALERT : Wednesday 23 April, 2014 at 10:25

All services are operating as normal.  The A470 is now open at Trawsfynydd.

 

 

Dewch ar y bws i TESCO Bangor!

Mae ein gwasanaethau 1/1A/1C nawr yn gweithredu heibio archfarchnad Tesco ym Mangor.  Cliciwch YMA am ein amserau.

Am wybodaeth am amserau agor a chau Tesco Bangor cliciwch YMA.

 

Come on the bus to TESCO Bangor!

Our 1/1A/1C bus services are now operating via the TESCO Extra store in Bangor.  Click HERE to view our timetables

For opening times of the Tesco Extra store at Bangor please click HERE.

 

Newidiadau i'n gwasanaethau bysiau o 01 Ebrill 2014 ymlaen

Cliciwch YMA am grynodeb o'r newidiadau y daw i rym ar y dyddiad uchod.

Gallwch hefyd glicio YMA i weld yr amserlenni bysiau o'r dyddiad uchod ymlaen.

Am drefniadau ein gwasanaethau dros y Pasg cliciwch YMA.

 

Bus service changes as from 01 April 2014

Click HERE for a summary of the changes that will take effect from the 1st of April 2014.

You can also click HERE for a copy of all the timetables from this date.

For our arrangements over Easter please click HERE.

 

 

Croeso

Croeso i wefan newydd Express Motors.

Rydym yn gwmni teuluol sydd wedi ei leoli ym Mhenygroes, Caernarfon ac yn bodoli ers 1909.

Rydym yn gweithredu gwasanaethau bysiau led yr ardal o Abermaw/Dolgellau i Flaenau Ffestiniog, Llandudno a Bangor gyda fflyd o fysiau modern pob maint, yn cynnwys ein bws deulawr uchod Enviro 400 (llun uchod) sydd yn gweithredu rhwng Blaenau Ffestiniog a Bangor ar ein gwasanaethau 1/1B.

Rydym hefyd yn darparu cerbydau moethus sydd yn gweithredu led y wlad a thramor, o gerbydau moethus mini i'n gerbyd moethus deulawr 68 sedd Vanhool Altano y'i ddangosir uchod.

Teimlwch yn rhydd i lywio drwy ein gwefan am ragor o wybodaeth amdan yr hyn y'i ddarperir gennym fel cwmni. 
   

Welcome

Welcome to our new website at Express Motors.

We are a family company based in Penygroes, Caernarfon, established in 1909.

We operate local bus services across the area from Barmouth/Dolgellau to Blaenau Ffestiniog, Llandudno and Bangor with a modern fleet of vehicles including our Enviro 400 double decker (pictured above) which operates between Blaenau Ffestiniog and Bangor on our 1/1B routes.

We also provide executive coaches ranging from mini coaches to our new 68 seat Vanhool Altano double decker which operates across the country including Europe.

 
   

Amserlenni Bysus / Bus Service timetables

For up to date travel information about our bus services please click HERE.  You can also telephone our office on 01286 881 108 for further information.

Follow us also via our Facebook and Twitter pages to keep up with up to the minute changes to our bus services.

   

Bus Service Alerts in force :

All services operating as normal

Click on following link for details:

Bus Service Alerts

Any developments will be shown here and also on our Facebook & Twitter sites.

If you have any queries please contact us on 01286 881 108.

 

   
For general travel information including planning your day's travel across many services operated by various companies, please telephone traveline or by clicking on the logo below.  You can also plan your route through the traveline journey planner available on their site.  
   
 
   
      
 

 

 

 

Our hire arrangements are subject to our Terms & Conditions of Private Hire.  For full details click HERE.

Click HERE for our Code of Practice For Disabled Passengers.

Click HERE for our General Conditions of Carriage.

 

 
Website and contents Express Motors All Rights reserved

Updated 23.04.14